ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την εγγραφή και παρακολούθηση/εκπαίδευση στη σχολή ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης του ΝΟΕ, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψην σας ότι απαιτούνται τα παρακάτω:

Πριν από την έναρξη του κάθε τμήματος:

1. Συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης εγγραφής και δήλωσης συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ (σε μορφή PDF) ή ΕΔΩ (σε μορφή εγγράφου Word) .

2. Παράδοση της παραπάνω αίτησης-δήλωσης στη γραμματεία ναυτικής δραστηριότητας του ΝΟΕ (Τρίτη έως Κυριακή, 09:00-15:00). Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει αποστολή της εν λόγω αίτησης-δήλωσης μέσω Fax (2104127757) ή Email ( sailing@ycg.gr ).

3. Καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην προκαταβολή των διδάκτρων, με έναν εκ των παρακάτω τρόπων:

α. Μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα, στη γραμματεία ναυτικής δραστηριότητας του ΝΟΕ.

β. Κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK : 127-00-2002-000260 (ΙΒΑΝ: GR61 0140 1270 1270 0200 2000 260)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 071 – 480 – 01923 (IBAN: GR07 0110 0710 0000 0714 8001 923)

Στην περίπτωση κατάθεσης στους παραπάνω λογαριασμούς, παρακαλούμε όπως αναγράφεται στο αποδεικτικό κατάθεσης το ονοματεπώνυμο σας. Επιπρόσθετα, εφόσον είναι εφικτό, παρακαλούμε όπως αποσταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στη γραμματεία ναυτικής δραστηριότητας του ΝΟΕ, μέσω Fax ( 2104127757) ή Email ( sailing@ycg.gr ) .

Το αργότερο μέχρι το 2ο πρακτικό μάθημα του κάθε τμήματος:

Η εξόφληση του ποσού που αντιστοιχεί στα δίδακτρα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο μέχρι το 2ο πρακτικό μάθημα του κάθε τμήματος, με έναν εκ των παραπάνω τρόπων (μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα παρακάτω τηλέφωνα:

210 422 0506 (Όλες τις ημέρες πλην Τρίτης, 09:00-15:00)

698 144 92 09  (Όλες τις ημέρες, 09:00-21:00)