Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος

Καραγιώργη Σερβίας 18
18533, Πειραιάς
Ελλάδα

noe@ycg.gr

Τηλ: 210 %4179730
Fax: 210 %4124177

Διεύθυνση
210 – 417.1823
Γραμματεία
210 – 417.9730
Γραμματεία Fax
210 – 412.4177
Λογιστήριο
210 – 411.6863
Λογιστήριο Fax
210 – 411.6864
Εντευκτήριο / Εστιατόριο
210 – 413.3108/3489
Εντευκτήριο Fax
210 – 413.8184
Σχολή Ιστιοπλοΐας
210 – 422.0506
Σχολή Ιστιοπλοΐας Fax
210 – 412.7757
Εντευκτήριο Λιμένος
210 – 412.7107
Πύλη
210 – 412.1824