ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ_PERFORMANCE
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ_RACING_SPORT
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ_RACING_PERFORMANCE

– ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – PERFORMANCE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – SPORT

– ΟΚΤΩ Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

ΟΚΤΩ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – PERFORMANCE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – SPORT

– ΛΑΓΟΥΣΩΝ Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

ΛΑΓΟΥΣΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
ΛΑΓΟΥΣΩΝ_Time Limits class RACING PERFORMANCE (PR)
ΛΑΓΟΥΣΩΝ_Time Limits class RACING SPORT (S)


– ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ – ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ – PERF 1
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ – ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ – PERF 2
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ RACING PERFORMANCE
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ SPORT
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ – PERF OVERALL