Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού

και την ισχύουσα υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13654 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1099/Β/11-3-2022)

 

και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ).  του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος (Ν.Ο.Ε.) στην συνεδρία  της 20-1-22,  καλούνται τα Μέλη του Ομίλου  που έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους 2021  (συνδρομές, εστιατόριο, αποθήκες κτλ.), στην προβλεπόμενη από το παραπάνω  άρθρο, Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).

Διαβάστε Περισσότερα ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ