Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος προαναγγέλλει τον αγώνα
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΙΓΙΔΟΣ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

PERFORMANCE
R1 – ΦΑΛΗΡΟ – ΑΙΓΙΝΑ – PERFORMANCE
R2 – ΑΙΓΙΝΑ – ΠΟΡΟΣ
R-3 – ΠΟΡΟΣ – ΦΑΛΗΡΟ
OVERALL

SPORT

R1 – ΦΑΛΗΡΟ – ΑΙΓΙΝΑ – SPORT
R2 – ΑΙΓΙΝΑ – ΠΟΡΟΣ
R3 – ΠΟΡΟΣ – ΦΑΛΗΡΟ
OVERALL

_______________________

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ- NoR

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ_ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

TIME LIMITS PERFORMANCE

TIME LIMITS SPORT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 3