ΚΥΘΝΟΣ 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  

GLOBAL MBA TROPHY REGATTA 2023

20- 23 April 2023 The Global MBA Trophy site   OFFICIAL NOTICE BOARD Notice of Race Sailing Instructions     Sponsors

YCG MATCH RACE EMRT Stop IV European Match Tour Event

Official Notice Board https://www.racingrulesofsailing.org/events/5696    

Match Race Center Circuit 2023

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Match Race Center Circuit 2023 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ