ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – NOTICE BOARD

  • Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΑΓΩΝΑ (PRE-NOTICE OF RACE) έχει δημοσιευθεί στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
  • The PRE-NOTICE OF RACE is published in the NOTICE BOARD