ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – NOTICE BOARD

  • Η Προκήρυξη του Αγώνα και η Δήλωση Συμμετοχής είναι διαθέσιμες στον πίνακα ανακοινώσεων
  • The Notice of Race and the Entry Form are available on the notice board