ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

RACE 1 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΝΔΡΟΣ

andros_2019_ORC_R1
andros_2019_Sy_R1

andros_2019_orc_performance1_r1
andros_2019_orc_performance2_r1
andros_2019_orc_performance3_r1
andros_2019_orc_sport_r1

Race 2
andros_2019_orc_r2
andros_2019_sy_r2

OVERALL
andros_2019_orc_r12
andros_2019_sy_r12

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
andros_2019_perf_1_ovr
andros_2019_perf_2_ovr
andros_2019_perf_3_ovr
andros_2019_sport_ovr