55ος ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΟΥ – ΙΩΑΝΝΟΥ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ - NOTICE BOARD Η Προκήρυξη του Αγώνα και η Δήλωση Συμμετοχής είναι διαθέσιμες στον πίνακα ανακοινώσεων The Notice of Race…