1. Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος προκηρύσσει τον αγώνα «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2018» από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2018 για σκάφη καταμετρημένα κατά ORCI, IRC και ORC CLUB.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2018

ORCi performance  

ORCi racing

ORC CLUB

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2018

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1

     ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

     ORCi     ORC CLUB

     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     ORCi     ORC CLUB

ΟΚΤΩ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     ORCi     ORC CLUB

ΛΑΓΟΥΣΩΝ 2018

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ORCi Performance   ORCi Racing  ORC CLUB

 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2018

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ORCi Performance   ORCi Racing  ORC CLUB