ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 ORCi Performance 1

ORCi Performance 2

ORCi Racing

ORC CLUB

ΑΓΩΝΑΣ ΟΚΤΩ 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ORCi   ORC CLUB

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 11.11.2017 09:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 11.11.2017 17:00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ORCi    ORC CLUB

ΑΓΩΝΑΣ ΛΑΓΟΥΣΩΝ 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ORCi PERFORMANCE 1 & 2

ORCi RACING & ORC CLUB 

ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ORCi – Performance 1     

ORCi – Performance 2     

ORCi – Racing     

ORC CLUB

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 15.11.2017 09:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  2 18.11.2017  09:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  3  18.11.2017  14:00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ORCi Performance 1

ORCi Performance 2

ORCi Racing

ORC CLUB

ΑΓΩΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ORCi PERFORMANCE 1 & 2

ORCi RACING & ORC CLUB 

ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ORCi – Performance 1     

ORCi – Performance 2     

ORCi – Racing     

ORC CLUB

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 22.11.2017 18:00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 ORCi Performance 1     Δεν διεξήχθησαν ιστιοδρομίες

ORCi Performance 2     Δεν διεξήχθησαν ιστιοδρομίες

 ORCi Racing

ORC CLUB