ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ORCi

ΦΑΛΗΡΟ – ΥΔΡΑ     ΥΔΡΑ – ΦΑΛΗΡΟ     ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ORC CLUB

ΦΑΛΗΡΟ – ΥΔΡΑ     ΥΔΡΑ – ΦΑΛΗΡΟ     ΣΥΝΟΛΙΚΑ