ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2017
ΣΚΑΦΩΝ Platu 25
8-10 Σεπτεμβρίου 2017