Ο Προγραμματισμένος αγώνας για τις 06-07/01/2018 θα διεξαχθεί στις 20-21/01/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 420470  LASER

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

420-470

LASER RDL STD 

LASER 4 7