ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ        ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ORCI

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1ης ΦΑΣΗΣ (ΦΑΛΗΡΟ – ΠΟΡΟΣ – ΑΙΓΙΝΑ)

ΦΑΛΗΡΟ – ΠΟΡΟΣ   ΠΟΡΟΣ- ΑΙΓΙΝΑ   ΑΙΓΙΝΑ – ΦΑΛΗΡΟ

ORC CLUB

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1ης ΦΑΣΗΣ (ΦΑΛΗΡΟ – ΑΙΓΙΝΑ)

ΦΑΛΗΡΟ – ΠΟΡΟΣ   ΠΟΡΟΣ- ΑΙΓΙΝΑ   ΑΙΓΙΝΑ – ΦΑΛΗΡΟ