Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Τ Υ Π Ο Υ

 

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος,τηρώντας την παράδοση, καλή συνεργασία και το
αθλητικό πνεύμα, δια του παρόντος Δελτίου Τύπου, δηλώνει ότι όσον αφορά
εις τις επικείμενες Αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας,  τηρεί
αυστηρή  ουδετερότητα και δεν αναμιγνύεται σε οποιαδήποτε διαμάχη ή
αντιδικία,  η οποία τυχόν προκύψει.

 

Πειραιεύς, 4 Φεβρουαρίου 2021