Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος διοργανώνει το διασυλλογικό αγώνα «ΑΡΓΟΝΑΥΤΟΥ»

για σκάφη OPTIMISTστις 13 και 14 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ