2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ MATCH RACE
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΈΛΛΗΣ – ΑΛΚΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΗ
ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ

 

2016

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΥΔΡΑ
ΚΕΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ
ΚΥΘΝΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ PLATU 25

2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ MATCH RACE
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΈΛΛΗΣ – ΑΛΚΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΗ

YCG In MATCH RACE CIRCUIT 2015

2015

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

ΥΔΡΑ
ΚΕΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ
ΚΥΘΝΟΣ

2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ MATCH RACE
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΈΛΛΗΣ – ΑΛΚΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΗ

YCG In MATCH RACE CIRCUIT 2014

2014

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

ΥΔΡΑ
ΚΕΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ
ΚΥΘΝΟΣ

2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ MATCH RACE
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΈΛΛΗΣ – ΑΛΚΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΗ

2013

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

ΥΔΡΑ
ΚΕΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ
ΚΥΘΝΟΣ

2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ MATCH RACE
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΈΛΛΗΣ – ΑΛΚΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΟΥ

2012

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΛΑΓΟΥΣΩΝ
ΟΚΤΩ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΔΡΑ
ΚΕΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ

2011

ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΈΛΛΗΣ – ΑΛΚΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΟΥ

 

2011

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΛΑΓΟΥΣΩΝ
ΟΚΤΩ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΔΡΑ
ΚΕΑ
ΚΥΘΝΟΣ

2010

Δ’ ΜΕΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PLATU 25 -*-
MURPHY NYE PLATU 25 MATCH RACE
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΈΛΛΗΣ – ΑΛΚΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΟΥ

 

2010

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΛΑΓΟΥΣΩΝ
ΟΚΤΩ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΔΡΑ
ΚΕΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ (ΜΑΥΡΗ ΓΙΔΑ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ORCi
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ
ΚΥΘΝΟΣ

2009

ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΈΛΛΗΣ – ΑΛΚΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΟΥ (Optimist)

2009

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΥΔΡΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΚΕΑ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ (ΜΑΥΡΗ ΓΙΔΑ)
ΚΥΘΝΟΣ

2008

DRAGON (13-14 Δεκεμβρίου)
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Αφανούς Ναύτου
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΟΥ
ΈΛΛΗΣ – ΑΛΚΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

 

2008

Χειμερινό Κύπελλο
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΚΤΩ
ΛΑΓΟΥΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΥΔΡΑ
KEA και Φωτογραφίες
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ (ΜΑΥΡΗ ΓΙΔΑ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ORCi
ΘΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΚΥΘΝΟΣ

2007

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Dragon
ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΗ – ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Πανελλήνιο Lightning (Γενική κατάταξηΚατάταξη ανά κατηγορία)
Τελικά αποτελέσματα πρόκρισης Lightning
Πρόκριση Lightning 3ος αγώνας (Γενική κατάταξηΚατάταξη ανά κατηγορία)
Πρόκριση Lightning 2ος αγώνας (Γενική κατάταξηΚατάταξη ανά κατηγορία)
Πρόκριση Lightning 1ος αγώνας (Γενική κατάταξη Κατάταξη ανά κατηγορία)
LIGHTNING ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΈΛΛΗΣ – ΑΛΚΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΟΥ

2007

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΚΤΩ
ΛΑΓΟΥΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΥΔΡΑ
ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΗ – ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΚΕΑ (δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των βουλευτικών εκλογών)
ΘΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ (ΜΑΥΡΗ ΓΙΔΑ)
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ
ΚΥΘΝΟΣ

2006

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΕΝΑΚΗ (διασυλλογικός Optimist)
ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΟΥ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΟΥ (Optimist)
ΈΛΛΗΣ – ΑΛΚΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
1ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (Optimist, Radial)

2006

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΚΤΩ
ΛΑΓΟΥΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΥΔΡΑ
ΚΥΘΝΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ – Πανελλήνιο IMS
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ (ΜΑΥΡΗ ΓΙΔΑ)

2005

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ LIGHTNING ΝΕΩΝ
ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΟΥ (διασυλλογικός)
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΕΝΑΚΗ (διασυλλογικός Optimist)
LIGHTNING ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

2005

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΚΤΩ
ΛΑΓΟΥΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΚΥΘΝΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ (ΜΑΥΡΗ ΓΙΔΑ)
ΚΕΑ
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ)
ΥΔΡΑ

2004

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΕΝΑΚΗ (Optimist)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Beneteau 25

2004

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΚΤΩ
ΛΑΓΟΥΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΥΔΡΑ
ΚΕΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ (ΜΑΥΡΗ ΓΙΔΑ)
ΚΥΘΝΟΣ

2003

ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ 420
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ LIGHTNING

 

2003

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΚΤΩ
ΛΑΓΟΥΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΥΔΡΑ
ΚΕΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ (ΜΑΥΡΗ ΓΙΔΑ)