ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – 2019

– ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

Time Limits class PERFORMANCE (P)
Time Limits class SPORT (S)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – PERFORMANCE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – SPORT

– ΟΚΤΩ Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

ΟΚΤΩ -Time Limits class PERFORMANCE (P)
ΟΚΤΩ – Time Limits class SPORT (S)
ΟΚΤΩ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – PERFORMANCE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – SPORT

– ΛΑΓΟΥΣΩΝ Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

 

– ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019